Nowy Windows Server 2012 podstawą "Cloud OS"


News

Microsoft ogłasza ogólną dostępność Windows Server 2012, który jest dedykowany nie tylko dla pojedynczych serwerów, ale także stanowi podstawę przetwarzania w chmurach dowolnego typu, dzięki czemu staje się dla klientów nowoczesną platformą dla aplikacji dostępnych z każdego miejsca na świecie.

Przetwarzanie w chmurze było punktem wyjścia podczas prac nad systemem Windows Server 2012. Inżynierowie firmy Microsoft wykorzystali w nich swoje doświadczenie w dziedzinie eksploatacji centrów danych opartych na setkach tysięcy serwerów oferujących ponad 200 usług w chmurze. Windows Server 2012 wykracza poza konwencjonalną definicję serwerowego systemu operacyjnego, oferując znaczące udoskonalenia związane z wirtualizacją, pamięciami masowymi, pracą w sieci i automatyzacją. Dzięki setkom nowych funkcji klienci mogą uzyskać znacznie większą szybkość, skalę i wydajność centrów danych oraz aplikacji. Ponadto Windows Server 2012 w połączeniu z platformą Windows Azure i produktami z rodziny System Center umożliwia zarządzanie aplikacjami i usługami oraz ich dostarczanie zarówno w chmurze prywatnej, hostowanej, jak i publicznej.

W celu wykorzystania zalet systemu Windows Server 2012 oraz przetwarzania w chmurze klienci mogą odwołać się do posiadanych już kompetencji i inwestycji w zakresie zarządzania systemami i tożsamością, tworzenia aplikacji, baz danych oraz wirtualizacji. Pierwsze, przedpremierowe wdrożenia przyniosły już ogromne korzyści wielu przedsiębiorstwom. Z ankiety przeprowadzonej wśród 70 pierwszych klientów z całego świata wynika, że spodziewają się oni średnio 52-procentowej redukcji przestojów, skrócenia czasu wdrażania usług i aplikacji w chmurze o 41%, a także zaoszczędzenia 15 godzin pracy rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika. 91% respondentów oczekuje zmniejszenia nakładu pracy związanej z administracją serwerami, a 88% — z administracją siecią.

Więcej informacji o systemie Windows Server 2012 i systemie operacyjnym w chmurze można uzyskać na stronie internetowej Microsoft.