Ładunek drobnicowy – charakterystyka, rodzaje i transport


News

W logistyce i spedycji ładunki drobnicowe należą chyba do najczęściej spotykanych i w związku z tym także firmy pracujące w tych branżach dysponują zaawansowanymi rozwiązaniami upraszczającymi efektywny przewóz drobnicy. Czym dokładnie ona jest, jakie są jej rodzaje i jak odbywa się transport drobnicowy?lorry-493483_1280

Definicja ładunku drobnicowego

Ładunkiem drobnicowym, który rozpatrywany jest jako przedmiot przewozu, nazywa się takie produkty przetworzone lub wyroby gotowe, które posiadają własne opakowania jednostkowe lub zbiorcze. Ładunki te pozwalają na wyodrębnienie z nich jednostki ładunkowej do podziału. Mają one zazwyczaj małą objętość i w związku z tym wymagają szczególnej troski zarówno w procesie przeładunkowym, jak i przewozie. Najczęściej pojedyncze ładunki drobnicowe są odbierane od odbiorców i łączone przez spedytora w ładunek zbiorowy.

Główne ceny ładunku drobnicowego:

mają mała masę jednostkową
mogą mieć rożne kształty i opakowania
zwykle mają rozproszonych nadawców i odbiorców
są łączone w zbiorczy ładunek
opłata następuje za faktyczną lub obliczoną wagę ładunku

Rodzaje ładunków drobnicowych

Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków drobnicowych:

z opakowaniem – w kartonach, skrzyniach, butlach, klatkach, beczkach, workach i innych typach opakowań
bez opakowania

Opakowanie pełni ważną funkcję, ponieważ ładunki drobnicowe mają większe ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia, dlatego też posiadanie opakowania jest kluczowe, ponieważ to ono chroni towar, a przy tym też ułatwia przewóz.

Transport ładunków drobnicowych

Ładunki masowe są efektywniejsze w transporcie niż drobnicowe. Drobnica jest bardzie czasochłonna i pracochłonna w załadunku i wyładunku. Dlatego też w celu zwiększenia wydajności całego procesu prowadzi się jednostkowanie, czyli tworzenie z kilku czy kilkudziesięciu opakowań jednej jednostki ładunkowej, na przykład poprzez związanie ich z sobą, umieszczenie na palecie lub w kontenerach.

Obecnie transportem ładunków drobnicowych zajmuje się wielu spedytorów, którzy zapewniają swoim klientom kompleksowe rozwiązania w tym zakresie.

Więcej o innych rodzajach transportu przeczytasz na stronie http://www.trans-tok.com.pl/transport-drogowy-spedycja-79