Europa Universalis IV: The Cossacks


Gry

Europa Universalis IV: The Cossacks jest siódmym rozszerzeniem do globalnej gry strategicznej. W tym przypadku motywem przewodnim są Kozacy. Wprowadzono także nowe mechanizmy w sferze zarządzania i dyplomacji. Rozszerznie jest dodatkiem o gry Europa Universalis IV.Opis gry

Użytkownik może korzystać z trybu single lub multiplayer, przy czym ten drugi wymaga podłączenia do Internetu. Wymagania systemowe w tym przypadku obejmują kartę grafiki co najmniej 1 GB GeForce 8800, procesor Pentium IV 2.4 GHz i 2 GB RAM oraz system operacyjny Windows XP, Vista, 7 lub 8. Premiera rozszerzenia jest planowana na 1 grudnia 2015 roku.

Duże rozszerzenie do gry Europa Universalis IV opiera się na rozgrywce toczącej się w skali globalnej i w czasach nowożytnych. Projekt został opracowany przez Paradox Development Studio. Dodatek wprowadza całościowe modyfikacje, w tym mechanikę prowincji i przekazywania ich pod zwierzchnictwo poszczególnych warstwom społecznym – w tym szlachcie, duchowieństwu bądź Kozakom.

Nowością jest również możliwość ujawniania stosunku do sąsiadów i publicznego deklarowania swoich zamiarów względem innych państw i nacji, co pozwala na prowadzenie polityki zagranicznej określanej także mianem szeroko pojętej dyplomacji. Gracz może badać technologię bardziej zaawansowanych państw oraz zachęcać mniejszości narodowe zamieszkujące ziemie innych państw do organizowania powstań i realizowania dążeń narodowowyzwoleńczych.